Saturday, November 1, 2008

Memperkasa Ummah

Awal Muharam

Tahun Baru Hijriah datang dan pergi. Kedatangan tahun baru yang silih berganti itu kerap kali disertakan dengan melakar janji yang kebanyakannya bertujuan meningkatkan umat dan agama Islam. Janji kebanyakannya tinggal janji, kerana umat Islam kita tetap terkebelakang daripada bangsa-bangsa lain dalam hampir semua lapangan hidup.

Rasulullah SAW dan para sahabat telah membuktikan kebenaran janji Allah kerana mereka benar-benar berpegang teguh pada ajaran Islam dan berjaya memperkasakan Islam sehingga ditakuti, digeruni dan dihormati oleh kawan dan lawan, di timur dan di barat, di selatan dan di utara.

Apakah bentuk pendekatan dan tindakan yang menjamin kejayaan umat Islam untuk mengulangi kegemilangan silam? Jawabnya, tentulah dengan mengikuti ajaran al-Quran dan al-Sunnah Rasulullah SAW.

Ulama kelahiran Syria yang terkenal, Syeikh Abdullah Nasih ’Ulwan, pernah menyarankan sekiranya umat Islam inginkan suasana kegemilangan zaman silam hendaklah melaksanakan lima konsep yang tercatat di dalam al-Quran, iaitu: mu’ahadah, muraqabah, muhasabah, mu’aqabah dan mujahadah.

Mu’ahadah (مُعَاهَدَهْ) bermaksud mengingati semula perjanjian manusia sewaktu di alam roh dengan Allah SWT. Dalan perjanjian itu manusia mengakui Allah SWT adalah pencipta sekalian manusia dan juga pentadbir mutlak alam semesta. Perjanjian terakam melalui firman-Nya di dalam al-Quran surah al-A’raf ayat 172 yang maksudnya:

Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam daripada belakang (tulang salbi) mereka dan Dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil bertanya dengan firman-Nya): “Bukankah Aku Tuhan kamu?” Mereka semuanya menjawab: “Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi’. Yang demikian agar kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, “Sesungguhnya kami adalah orang yang lalai (Tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini.”

Perjanjian mu’ahadah ini mendedahkan hakikat sebenar asal-usul manusia sebagai hamba Allah yang tujuan penciptaannya untuk mengabdikan diri ke hadrat Allah Yang Maha Esa. Oleh itu Allah SWT mentaklif atau menugaskan kepada setiap manusia yang dilahirkan ke dunia dengan pelbagai kewajipan merangkumi akidah, ibadat dan akhlak.

Muraqabah (مَُراقَبَهٌ) merujuk kepada konsep merasai kehadiran dan pengawasan Allah SWT dalam setiap gerak-geri dan perlakuan manusia sepanjang hidupnya. Dengan adanya kesedaran seumpama itu akan mendorong manusia untuk melaksanakan titah perintah Ilahi dan menjauhi larangan-Nya.

Rasa muraqabah inilah perisai utama Muslim daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan dilarang Allah seperti berzina, mencuri, merogol, rasuah kerana dia menyedari Allah Maha Melihat di samping pengawasan dua malaikat yang mencatat perbuatan manusia. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam al-Quran, surah al-Zalzalah ayat 7 dan 8: yang maksudnya:

Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah nescaya akan dilihatnya (dalam suratan amalnya); Dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam suratannya).

Di dalam hati seseorang Muslim, Allah dan Rasul-Nya adalah perkara yang paling dicintai, mengatasi kecintaan terhadap anak isteri dan kemewahan harta benda yang lain. Itulah ciri Muslim sejati yang dijanjikan Allah SWT sebagai penghuni syurga.

Muhasabah (مُحَاسَبَهْ) pula adalah konsep menilai dan merenung kembali apa yang berlaku, baik berbentuk pemikiran atau perbuatan, sama ada manis atau pahit. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini kecuali nabi dan rasul yang boleh mendakwa dirinya maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan sebarang dosa.

Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana Hadis riwayat Tarmizi dan Ibnu Majah:
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَبِيّ قَالَ كُلُّ بن آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

yang bermaksud:

“Daripada Anas RA, Nabi SAW bersabda: “Setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan sebaik-baik yang melakukan kesilapan itu ialah mereka yang sentiasa bertaubat.”

Mu’aqabah (مُعَاقَبَهْ) pula adalah kesediaan memberikan hukuman atau denda terhadap diri apabila melakukan kesilapan atau pun kekurangan dalam amalan. Mu’aqabah lahir selepas kita melakukan konsep ketiga tadi, iaitu muhasabah. Hukuman di sini bukannya deraan atau pukulan, sebaliknya bermaksud Muslim yang insaf dan bertaubat berusaha menghapuskan kesilapan lalu dengan melakukan amalan lebih utama meskipun terasa amat berat. Islam mengajarkan bahawa orang yang paling bijaksana ialah mereka yang sentiasa bermuhasabah dan melaksanakan amalan soleh.

Mujahadah (مُجَاهَدَهْ) pula merupakan konsep penting untuk melonjakkan umat Islam ke arah kecemerlangan. Ia merupakan daya usaha bersungguh-sungguh menegakkan kalimah Allah, termasuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dan kesabaran diri. Umat Islam dituntut berjihad dalam konteks yang cukup luas, bukan sahaja melawan hawa nafsu bahkan dituntut berjihad untuk menepis ancaman musuh-musuh Islam, membasmi kemiskinan, meningkatkan ekonomi, dan menegakkan keadilan Islam.

Sebagai kesimpulannya, sempena melangkahkan kaki memasuki ambang Tahun Baru Hijriah ini, setiap umat Islam hendaklah mengingati perjanjiannya dengan Allah; merasai kehadiran dan pengawasan Allah SWT dalam setiap gerak-gerinya; menilai dan merenung kembali apa yang berlaku, baik berbentuk pemikiran atau perbuatan; insaf, bertaubat dan berusaha menghapuskan kesilapan zaman lalu; dan akhirnya bersungguh-sungguh menegakkan kalimah Allah. Janji Allah jelas untuk memberikan kecemerlangan dan kegemilangan dalam semua aspek kehidupan adalah jelas. Marilah kita memperbaharui dan memperkukuhkan amalan serta melaksanakan setiap perintah Allah SWT agar sambutan Muharam kita kali ini lebih bermakna berbanding yang sebelumnya.

3 comments:

Wahab { Cendanawangi } said...

Dato,
Lama menanti kehadiran posting baru. Terima kasih atas nasihat dan peringatan ini.

Al-Manar said...

Dato’
Believe it or not it is now way past midnight. I had some sleep ealier and woke up to find something to read, starting with a book and now wondering through the blog world. It is a wonder how I have reached here. I would not be able to trace back the way I came. But this is not a bad place to be lost – with you, Dato’

It is rare to find a senior blogger. But I am even more senior, past 70, a datuk only to my ten cucus. There are not many bloggers who write on facts that happened way back in time. Blogs are just for amusement, a rather sad thing to me. I prefer some seriousness in a blog, the way you manage yours. It does not matter how many make their ways and leave their comments. It is the quality that matters. Serve the frw who know the value, hoping that they learn something.

You have written about things of the past, of own experience and otherwise. Congratulations for your ability to gather details.

This is just a way of saying ‘hello’ to you. I hope to visit your blog again from time to time when I need to pass some time. I hope you do not mind my writing in English. Old timers went through English medium but, unlike you, Dato’, I am ashamed of my BM. I am totally out of date in tatabahasa and simply cannot manage the spelling. I can write in jawi but here again the old jawi way of spelling – a fish out of water, indeed!

I wish you and family a happy new year, good health and peace.
Pak Cik

YAAKUB ISA said...

Dear Al-Manar, (what a nice name!)
Thanks a lot for your efford reading my humble Blog (and I'm sure that you are doing the same to another Blogs as well).

You know, al-Manar, a lot more interesting experiences in the older times to put in this Blog. God's willing, hoping that 2009 will be a successful year for me writing those experiences and reading others. See you, then. Salam.